EV SAHİBİ

 

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. A. Murat TUNCER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. A. Murat TUNCER İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1980 yılında bitirmiştir. Pediatri Anabilim Dalı'nda uzmanlığını 1984'de, Pediatrik Hematoloji uzmanlığını ise 1990 yılında almıştır. 1987'de doçent, 1994'de profesör olmuştur. Finlandiya'da Helsinki Tıp Fakültesi Transplantasyon Merkezi'nde çalışmalarda bulunmuştur. 1997 yılında TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü'nü, 2000 yılında Rotary Yılın Bilim Adamı Ödülü'nü kazanmıştır. Yayınları binden fazla atıf almıştır. Son beş yılda üçü uluslararası olmak üzere toplam yedi kitap yazmıştır. Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun bilim ve yönetim kurullarında yer almıştır. Prof. Dr. Safiye Tuncer ile evli olup bir oğlu ve bir kızı vardır. Halen Hacettepe Üniversitesi Rektörü'dür.
Daha fazla bilgi için: http://www.murattuncer.biz/ozgecmis.html

Youngsuk CHI, Elsevier Yönetim Kurulu Başkanı

Youngsuk "YS" Chi medya ve teknoloji endüstrisinde görev yapan uluslararası bir işadamı ve liderdir. Halen Elsevier ve Reed Elsevier firmalarında farklı pozisyonlarda yönetici olarak görev yapmaktadır. Reed Elsevier Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak birincil rolü, kamu işleri, kurumsal iletişim, kurumsal sorumluluk ve Elsevier ana şirketi için Asya stratejisinin sorumluluğudur. Elsevier Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı olarak, dünya çapında kamu kuruluşları, Elsevier müşterileri ve sanayi dernekleri ile doğrudan çalışır. Youngsuk Chi, ayni zamanda, dünyanın çeşitli ülkelerinde 50'den fazla yayıncılık sektörü derneği üyelerinin çıkarlarını temsil eden bir küresel örgüt olan Uluslararası Yayıncılar Birliği başkanı olarak görev yapmaktadır. Youngsuk Chi, Princeton Üniversitesi, Kore-Amerikan Toplum Vakfı ve McCarter Theatre dâhil olmak üzere, çok sayıda hayırsever eğitim ve sanayi kurullarında görev yapmıştır. Aynı zamanda Amerikan Yayıncıları Birliği ve Uluslararası Bilim, Teknik ve Tıp Yayıncıları Birliği kurullarının İcra Komitesi üyesidir.
Daha fazla bilgi için: http://www.elsevier.com/about/management/ys-chi-bio

Sunumu indirmek için tıklayınız

Prof. Dr. Andrea Bonaccorsi, İtalya Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri Değerlendirme Kurumu (ANVUR) Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Andrea Bonaccorsi' in araştırma alanı bilim ve teknoloji ekonomisidir. Bilim Ekonomisi alanında, yükselen bilim dallarına özel önem vererek bilimsel üretimin dinamik modellerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu konu üzerinden, ABD ve Avrupa'nın karşılaştırmalı kurum ve politika etkilerini analiz etmiştir. Management Science, International Journal of Industrial Organization, Research Policy, Minerva, Scientometrics, Science ve Public Policy gibi birçok dergide bilimsel yayını vardır. Prof. Dr. Andrea Bonaccorsi, ayrıca, Avrupa Araştırma Komisyonu' nuna danışmanlık veren bir ekonomist grubu olan Innovation for Growth (I4G) Expert Group üyesidir. Bu görevi sırasında oldukça hassas bir konu olan Avrupa'nın Gelecek Araştırma Alanı Raporu için raportör olarak atanmıştır. Halen İtalya Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri Değerlendirme Kurumu (ANVUR) Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.
Daha fazla bilgi için: http://www.anvur.org/?q=en/content/andrea-bonaccorsi-0

Sunumu indirmek için tıklayınız

Dr. John Green, Onursal Araştırmacı, Imperial College

Dr. John Green' in HE yönetimi ve iş dünyasında oldukça geniş bir tecrübesi vardır. Matematikçi olarak başladığı akademik kariyerinin ardından, Queens' College Cambridge' in akademik yönetim tarafında görev yapmıştır ve bu kurumu akademik lig tablosunun en üstüne taşımıştır. 1993'te Royal Society of Medicine' in başkanlığı görevine gelmiş ve burada UK Academy of Medical Sciences'in oluşturulmasındaki itici güç olmuştur. Ayni zamanda, özel sektörden birçok ortakla birlikte çevrimiçi dokuman ulaştırma servisinin mimarlarından biridir. Daha sonra Imperial College' in yeniden organizasyonu ve BT uygulamalarında koordinasyon başkanı olarak çalışmıştır ve Birleşik Krallık' ın ilk Akademik Sağlık Bilimleri Merkezi'nin kurulusunda görev almıştır. Koordinasyon başkanı olarak John, Imperial College'da araştırma yönetim sistemleri ve süreçlerinin performans ve stratejiyi yöneten güçlü araçlara dönüştürülmesine önemli katkı sağlamıştır. John Snowball Projesi ve BIS Raporu'nda (International Comparative Performance of the UK Research Base) halen aktif olarak danışmanlık görevini sürdürmektedir ve teknoloji alanındaki birçok firmaya da danışmanlık vermektedir.
Daha fazla bilgi için: http://www3.imperial.ac.uk/people/j.green
Recipe Book: www.snowballmetrics.com/metrics
RIM 2010: http://www.snowballmetrics.com/wp-content/uploads/research-information-management1.pdf

Sunumu indirmek için tıklayınız

Prof. Dr. Mustafa Güden, İYTE Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Güden 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden Lisans, 1992 yılında yine aynı bölümden Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1998 yılında University of Delaware Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nden Doktora derecesini almıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü'nde, 1998 yılında Yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent ve 2007 yılında Profesör unvanı almıştır. 2001-2005 yılları arasında İYTE Malzeme Araştırma Merkezi Müdürü, 2004-2007 yılları arasında İzmir İli Teknopark Yürütme Kurulu Üyesi, 2002-2005 yılları arasında İYTE Bilimsel Araştırma Kurulu üyesi, 2007 yılında İYTE Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2007-2010 yılları arasında İYTE Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2008 - 2010 yılları arasında İYTE Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen, Kasım 2010 itibari ile atanmış olduğu İYTE Rektörlüğü görevini sürdürmektedir.
Daha fazla bilgi için: http://mustafaguden.net/

Sunumu indirmek için tıklayınız

Prof. Dr. Cem Saraç, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cem Saraç lisans ve yüksek lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesinden, doktora derecesini ise Leeds Üniversitesi'nden almıştır. 2.5 yıl Yükseköğretim Kurulu'nda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak çalıştıktan sonra, hemen ardından 9 yıl Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yapmıştır. Çalışma alanları jeoistatistik, modelleme teknikleri, teorik simülasyon teknikleri, maden yataklarının değerlendirilmesi, matematiksel jeoloji ve yerbilimlerinde bilgisayar kullanımıdır. 2005-2012 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Daha fazla bilgi için: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~csarac/

Sunumu indirmek için tıklayınız

Prof. Dr. Hasan MANDAL, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü

Prof. Dr. Hasan Mandal, 1987'de ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümünden lisans derecesini, 1992'de Newcastle Üniversitesinden doktora unvanını alan Mandal, 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesinde araştırma asistanı ve 1997-1998 yıllarında Alexander von Humboldt Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Karlsruhe Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1994'te Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Mandal, 1996'da doçent, 2001'de profesör unvanını aldı. Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın çalışma alanları ileri seramik malzemeler, kristal kimyası, yapı-özellik ilişkileri, faz denge ilişkileri, seramik kesici uçlar, talaşlı imalat olup bu kapsamda 56'sı SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 100 eseri bulunmaktadır bu eserlerine 750 den fazla atıfta bulunulmuş olup h faktörü 15'dir. Kendisinin 3 adet uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır. Yaptığı bu çalışmalardan dolayı kendisi başta TÜBİTAK Bilim ve Avrupa Seramik Derneği Stuijts Ödülleri olmak üzere 20 ödüle layık görülmüştür. Prof. Dr. Mandal, Bolonya Uzmanlığı, Ulusal Yeterlilikler Çalışma Grubu Üyeliği, ÜAK Mühendislik Temel Alanı Doçentlik Komisyon Üyeliği görevlerini de yürütüyor.
Daha fazla bilgi için: http://www.sabanciuniv.edu/tr/sudirectorystaffdetay/1911

Sunumu indirmek için tıklayınız

Jörg Hellwig, Elsevier, SciVal Danışmanı

Jörg Hellwig Almanya, Georg-August-Universität Göttingen'den Kimya doktora derecesine sahiptir. Aynı üniversitede yayımcılık ve iletişim bilimleri konularında dersler almıştır. Birçok özel sağlık firmasında yönetici olarak görev aldıktan sonra 2008 yılında Elsevier'e katılmıştır ve Veritabanlari Ürün Satış Yöneticisi olarak görev almaya başlamıştır. 2011 yılından itibaren de Elsevier' in araştırmacılara ve akademik karar vericilere en güncel bilgileri, araştırma performansını artırmak ve başarılı bir stratejik planlama yapmak için gerekli olan bilimsel başarı analizini ve gösterimlerini sunmak için geliştirdiği SciVal ürünlerinin danışmanı olarak görev almaktadır.
Daha fazla bilgi için: www.linkedin.com/pub/dir/Jörg/Hellwig

Sunumu indirmek için tıklayınız